Vedtekter for avbøtende midler vedtatt

 

kommunene midlerVedtektene for avbøtende midler vedtatt i kommunestyret den 6.november 2018.

Med knappest mulig flertall får Søre Osen grendeutvalg råderett over inntil 350 000 kroner av Raskiftet-fondet i året, og de kan bruke av midlene til drift.

Stein Bogsveen, Ap, Erik Sletten, Sp, Per Hagebakken, Sp, Anders Nyhuus, H, Ole André Storsnes, Sp, Knut Løken, H, Per Johnny Talaasen, FrP, Marit Nyhuus, SV, Per Gunnar Stensvaag, Sp og Randi Sætre, Ap hadde ordet.

Se og hør innleggene her.

 

Vedtak

Aps forslag fikk støtte av FrP og Sps Per Hagebakken, følgelig 13 stemmer, og lyder:

Trysil kommune vedtar vedtekter for Raskiftet-fondet i henhold til vedlagte forslag med følgende endringer:

  • Tillegg til punkt 1 Hjemmel og avkastning: 2 millioner kroner i 2012-kroner.
  • Siste setning i Punkt 2 Formål endres til: Midlene kan ikke brukes til sanering av gjeld.

 

Nedstemt

H, SV og resten av Sp, 12 stemmer, stemte for formannskapets innstilling, men ble altså nedstemt på:

Trysil kommune vedtar vedtekter for Raskiftet-fondet i henhold til vedlagte forslag med følgende endringer:

  • Tillegg til punkt 1. Hjemmel og avkastning: 2 millioner kroner i 2012-kroner.
  • Punkt 6, 2. avsnitt endres til: Søre Osen Grendeutvalg innstiller for prosjekter innenfor en årlig ramme på 350 000 kroner.

Vedtekter

Klikk her for å se de vedtatte vedtektene.

Spørsmål?

Vennligst fyll inn navn
Vennligst fyll inn telefonnummer
Vennligst fyll inn e-post E-postadressen ser ut til å være feil?
Hva kan vi hjelpe deg med?

Her finner du oss

Besøkssenteret

Besøkssenteret er nå stengt. For sommeren 2020 vil det allikevel være mulig å gjøre avtale om et besøk, mot forhåndsavtale. Det må være minimum 10 stk pr gruppe.

Adresse

 Raskiftet Besøkssenter
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@raskiftet.no