• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informasjon om Søre Osen Grendeutvalg

Grendeutvalget driftes av et styre bestående av 9 personer, 3 varamedlemmer, utleiekontakt og renholder.

 

Styret 2019

 

Søre Osen Grendeutvalg har som ansvar/ mandat og drifte/vedlikeholde alle hus og anlegg som grendeutvalget eier. Dette omhandler samfunnshus, paviljong, badeplass, småbåthavn, gjestebrygge og tilstøtende grøntarealer.

I tillegg å være kontaktpunkt opp mot Trysil kommune og andre offentlige enheter for både foreningsliv og privatpersoner.

 

Styrets hovedmål er å stimulere til økt tilflytting til grenda.

Her finner du oss

Besøkssenteret

Besøkssenteret er nå stengt. For sommeren 2020 vil det allikevel være mulig å gjøre avtale om et besøk, mot forhåndsavtale. Det må være minimum 10 stk pr gruppe.

Adresse

 Raskiftet Besøkssenter
2428, Søre Osen

+47 474 64 671
kontakt@raskiftet.no